Et billede, der indeholder tegning, clipart, Grafik, tekstAutomatisk genereret beskrivelse

 

 

GENERALFORSAMLING I GLADSAXE MINISPORT

 

 

 

 

 

Dato: Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19.00

 

Sted: GIF lokalet på 1. sal ved Gladsaxe Sportshal 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år. 
  4. Fastsættelse af kontingent, samt fastsættelse af maksimumbeløb for trænerlønninger pr. træningsgang.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Evt.

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Formand Anne Pries Olsen 

Mobil: 2225285

Mail: pries.olsen@gmail.com

Hold i dag

Instagram