GENERALFORSAMLING I GLADSAXE MINISPORT

 

 Mandag d. 23. marts 2020 kl. 19.00

 GIF-lokalet, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år. 

4.     Fastsættelse af kontingent, samt fastsættelse af maksimumbeløb for trænerlønninger pr. træningsgang.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Valg af bestyrelse.

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.     Evt.

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

Formand Stine Louise Knudsen 

Jernbanevej 3E 3th, 2800 Kongens Lyngby, stinelulu@gmail.com

25. februar 2019

 

Banner