GE

 GENERALFORSAMLING I GLADSAXE MINISPORT

Dato: Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 19.00

Sted: Digitalt Online på Skype Business, send din mailadresse til Formanden, så vil du blive indkaldt.


Dagsorden ifølge vedtægterne:


  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.

  4. Fastsættelse af kontingent, samt fastsættelse af maksimumbeløb for trænerlønninger pr. træningsgang.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse.

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  8. Evt.


Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Formand Stine Louise Knudsen

Jernbanevej 3E 3th, 2800 Kongens Lyngby, stinelulu@gmail.com

29. april 2020


Banner